ကြန္ဒို(အေရာင္း/အငွါး)   /    1 - 1 ၏ 1 စာရင္းျပဳစုျခင္း

  • Check with seller
     

    ကြန္ဒုိအသစ္ငွားမည္


    ကြန္ဒို(အေရာင္း/အငွါး)

    ေနရာသန္႕ရိွ ငွားမည့္ ကြန္ဒိုအသစ္ * တည္ေနရာ - မာလာျမိဳင္ရိပ္သာလမ္း၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ * အမ်ိဳးအစား နွင့္ အက်ယ္အ၀န္း - ကြန္ဒိုအသစ္ - ၂၀၀၀ စတုရန္းေပ * အခန္းဖြဲ႕စည္းမႈ - မာစတာအိပ္ခန္း ၁ ခန္း - ရိုးရိုးအိပ္ခန္း ၂ ခန္း - အိမ္အကူခန္း ၁ ခန္း - ဧည့္ခ...သင့္ရဲ႕ browser ကုိ ဆုိက္(ဒ္)ခ်ံဳ႕ထားႏုိင္ပါသည္။

ဒီဆုိက္ဒ္ရဲ႕ အက်ယ္ကုိၾကည့္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ မုိဘုိင္းမွ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳပါ။