အိမ္၊ျခံ၊ေျမ   /    1 - 12 ၏ 32 စာရင္းျပဳစုျခင္း

အထူးေၾကာ္ျငာမ်ား

 • 300.00 LKs
   
  300.00 LKsLKs
   

  တိုက္ခန္းေရာင္းမည္


  တိုက္ခန္း(အေရာင္း/အငွါး)

  အမွတ္(၂၅၄)၊ၿမိဳ႕သစ္(၆)လမ္း၊(၁)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ မွန္ခန္း၊ ဒါဘာ၊ ေျမညီထပ္ ရွိ BCC က်ၿပီး ျဖစ္၍ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ပါဝင္ပါသည္။ (30% ေပးသြင္းယံုျဖင့္လူေနထိုင္ခြင့္႐ွိၿပီး က်န္ 70% ကို 11 လေပးသြင္းျခင္းစနစ္ျဖင့္တိုက္ခန... • သင့္ရဲ႕ browser ကုိ ဆုိက္(ဒ္)ခ်ံဳ႕ထားႏုိင္ပါသည္။

  ဒီဆုိက္ဒ္ရဲ႕ အက်ယ္ကုိၾကည့္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ မုိဘုိင္းမွ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳပါ။