ဂိမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား   /    1 - 2 ၏ 2 စာရင္းျပဳစုျခင္း

 • Check with seller
    (Yangon (ရန္ကုန္))
  Check with seller
    (Yangon (ရန္ကုန္))

  Gaming Ear Headset


  ဂိမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

  Made of aluminium alloy material Gold-plated connector transmits sound without distortion Clear middle frequency Comes with three sizes of Silicone Earbuds(L,M,S) Additional shipping fees will be charged ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဂိမ္းကစားရသည္ကို ႏွစ္သက္ေသာသူမ်...


 • Check with seller
    (Yangon (ရန္ကုန္))
  Check with seller
    (Yangon (ရန္ကုန္))

  gamdias Keyboard and Mouse


  ဂိမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

  ဂိမ္းကစားသူမ်ား အဆင္ေျပ၍ လိုအပ္ခ်က္ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ Gamdias အမွတ္တံဆိပ္ Keyboard and Mouse အစံုလုိက္ ျဖစ္ပါတယ္... ကီးဘုတ္ဒီဇုိင္းမွာ ႐ုိး႐ွင္းေသးငယ္ေပါ့ပါးၿပီး ခလုတ္မ်ားက အသံုးျပဳရ လြယ္ကူေစၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ကီးဘ...သင့္ရဲ႕ browser ကုိ ဆုိက္(ဒ္)ခ်ံဳ႕ထားႏုိင္ပါသည္။

ဒီဆုိက္ဒ္ရဲ႕ အက်ယ္ကုိၾကည့္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ မုိဘုိင္းမွ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳပါ။