က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား   /    1 - 1 ၏ 1 စာရင္းျပဳစုျခင္း

 • 185000.00 Kyat Ks
    Pabedan (ပန္းပဲတန္း) (Yangon (ရန္ကုန္))
  185000.00 Kyat Ks
    Pabedan (ပန္းပဲတန္း) (Yangon (ရန္ကုန္))

  Duromine ပိန္ေဆး


  က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား

  Duromine Slimming Capsule (အဆီက်ပိန္ေဆး) ေဆးအစစ္ျဖစ္ေျကာင္း အာမခံပါတယ္ ပိန္ေဆးေတြဘယ္ေလာက္ေသာက္ေသာက္ မပိန္ဘူးဆိုသူမ်ားအတြက္ Duromine ပိန္ေဆးေလးရွိပါတယ္။ တစ္ပတ္အတြင္းထူးျခားမႈကိုစတင္ေတြ႕ ရွိႏိုင္ပါတယ္ရွင္ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးလွ်င္ ပို၍အက်ျမန္ပါတယ္။ တစ္ဘူး...သင့္ရဲ႕ browser ကုိ ဆုိက္(ဒ္)ခ်ံဳ႕ထားႏုိင္ပါသည္။

ဒီဆုိက္ဒ္ရဲ႕ အက်ယ္ကုိၾကည့္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ မုိဘုိင္းမွ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳပါ။