အလုပ္အကိုင္မ်ား   /    1 - 12 ၏ 15 စာရင္းျပဳစုျခင္း

အထူးေၾကာ္ျငာမ်ား

 • Check with seller
   

  Exo Travel

  26/11/2016
  Check with seller
   

  Exo Travel


  အလုပ္အကိုင္မ်ား

  Exo Travel မွ လုုပ္ငန္း ႏွစ္၂၀ အတြင္းေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုအခါ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ ရိုးသား၍ၾကိဳးစားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လက္တြဲ၍ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကုိ မွ်ေ၀ခံစားလုိသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားလုိသူမ်ား အျမန္ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Position : Ev...


 • Check with seller
   

  Boh Myanmar

  26/11/2016
  Check with seller
   

  Boh Myanmar


  အလုပ္အကိုင္မ်ား

  Boh Myanmar မွေအာက္ပါရာထူးမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား CV Form မ်ားအျမန္ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ Position : Sales Executive Location : Anywhere Job Type : Full Time Salary : Negotiable Position : CCTV Technician Location : Anywhe... • သင့္ရဲ႕ browser ကုိ ဆုိက္(ဒ္)ခ်ံဳ႕ထားႏုိင္ပါသည္။

  ဒီဆုိက္ဒ္ရဲ႕ အက်ယ္ကုိၾကည့္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ မုိဘုိင္းမွ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳပါ။