အိုင္တီႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း   /    1 - 12 ၏ 421 စာရင္းျပဳစုျခင္း

အထူးေၾကာ္ျငာမ်ား

 • 75000.00 Kyat Ks
    Yangon (Yangon)
  75000.00 Kyat KsKyat Ks
    Yangon (Yangon)

  Grooming Set QG 3080


  အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား

  Power : Recharge System clean.The battery indicator displays the status , During Charging the LED flashes when the battery is fully charged, the LED lights green continuously.


 • 79000.00 Kyat Ks
    Yangon (Yangon)
  79000.00 Kyat KsKyat Ks
    Yangon (Yangon)

  Rice Cooker HD 4515/66


  အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား

  Power : 940 W, Capacity : 1.8 L "Automatic Keep warm keeps rich fersh for " 12 hours. Multi-function programs for a varity of dishes. Fully detachable inner lid for easy cleaning, Easy to control cooking progress.


 • 37000.00 Kyat Ks
    Yangon (Yangon)
  37000.00 Kyat KsKyat Ks
    Yangon (Yangon)

  မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ Shaver HQ 801/A


  အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား

  Battery shaver ,Independtly floating heads. Self-sharpening blades.Cordless battery shaver. • သင့္ရဲ႕ browser ကုိ ဆုိက္(ဒ္)ခ်ံဳ႕ထားႏုိင္ပါသည္။

  ဒီဆုိက္ဒ္ရဲ႕ အက်ယ္ကုိၾကည့္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ မုိဘုိင္းမွ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳပါ။